domingo, 29 de agosto de 2010

Thegn and Dryhten

The saxon leaders ready for battle. These are the boss, a Thegn, and his close henchman, a Drythen. Superb Splintered Light models.

No hay comentarios:

Publicar un comentario